อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ iMIS

นักศึกษา Username เป็นรหัสนักศึกษา Password เป็นวันเดือนปีเกิด

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

055-267200 ต่อ 9415

idt@psru.ac.th

https://www.facebook.com/idt.psru.Active